Nedre Romerike sorenskriveri, ekstrarettsprotokoll nr. 32, 1877-1883, Astaref: SAO/A-10469/F/Fc/L0032

Kildeinformasjon

SAO/A-10469/F/Fc/L0032
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Nedre Romerike sorenskriveri F: RETTERGANG
Fc: Ekstrarettsprotokoller
L0032: Ekstrarettsprotokoll
Ekstrarettsprotokoll nr. 32/05.02.1877 - 25.05.1883 Akershus fylke
Nedre Romerike sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger