Lassens samlinger, bind 77: Kirkebokutdrag, Utdrag av kirkebøker III. Kristiania stift, Astaref: RA/PA-0051/F/Fc

Kildeinformasjon

RA/PA-0051/F/Fc
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Lassens samlinger F: Personalhistoriske samlinger
Fc: Kirkebokutdrag
Genealogisk samling nr. L0077 - Utdrag av kirkebøker III. Kristiania stift. Prestegjeld Døde Stift Samlinger Avis Dagbøker Gave Slektsnavn

Referanser


Brukerinnstillinger