Lassens samlinger, bind 76: Kirkebokutdrag, Utdrag av kirkebøker II. Kristiania stift, Astaref: RA/PA-0051/F/Fc

Kildeinformasjon

RA/PA-0051/F/Fc
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Lassens samlinger F: Personalhistoriske samlinger
Fc: Kirkebokutdrag
Genealogisk samling nr. L0076 - Utdrag av kirkebøker II. Kristiania stift. Kirkebøker Genealogiske samlinger Personopplysninger Samlinger Privatarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger