Lassens samlinger, bind 59: Personalhistorie, diverse, Bin-Tob, Astaref: RA/PA-0051/F/Fb

Kildeinformasjon

RA/PA-0051/F/Fb
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Lassens samlinger F: Personalhistoriske samlinger
Fb: Personalhistorie, diverse
Genealogisk samling nr. L0059 - Bin-Tob Genealogiske samlinger Personopplysninger Samlinger Privatarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger