Lassens samlinger, bind 50A: Personalhistorie, diverse, Bang, Astaref: RA/PA-0051/F/Fb

Kildeinformasjon

RA/PA-0051/F/Fb
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Lassens samlinger F: Personalhistoriske samlinger
Fb: Personalhistorie, diverse
Genealogisk samling nr. L0050A - Bang Genealogiske samlinger Personopplysninger Samlinger Privatarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger