Protokoll for Statsrådssekretariatet 1940-1945, Astaref: RA/S-1001/A/Ac/L0127

Kildeinformasjon

RA/S-1001/A/Ac/L0127
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statsrådssekretariatet A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ac: Kongelige resolusjoner med register
L0127: Register 9/4-25/5
Annen kilde 09.04.1940 - 25.05.1945 - Register 9/4-25/5 Møteprotokoller 2. verdenskrig Statlige arkiver Regjeringens fellesorganer

Referanser


Brukerinnstillinger