Protokoll for Statsrådssekretariatet 1945, Astaref: RA/S-1001/A/Ac/L0126

Kildeinformasjon

RA/S-1001/A/Ac/L0126
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statsrådssekretariatet A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ac: Kongelige resolusjoner med register
L0126: Kgl. res. 12/1-25/5
Annen kilde 12.01.1945 - 25.05.1945 - Kgl. res. 12/1-25/5 Møteprotokoller 2. verdenskrig Statlige arkiver Regjeringens fellesorganer

Referanser


Brukerinnstillinger