Protokoll for Statsrådssekretariatet 1940-1942, Astaref: RA/S-1001/A/Ac/L0122/0002

Kildeinformasjon

RA/S-1001/A/Ac/L0122/0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statsrådssekretariatet A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ac: Kongelige resolusjoner med register
L0122: Kgl. res. (9/4) 17/4 1940 -18/12 1942
Annen kilde 17.04.1940 - 18.12.1942 - Kgl. res. (9/4) 17/4 1940 -18/12 1942 Register Protokoll Departement Finansdepartementet Lover Salg Resolusjoner Finsk Regjeringen Forhandlinger Journal Kopibok Embete Stiftelse Forestillinger Riksforsamlingen Vårslipp 2011

Referanser


Brukerinnstillinger