Protokoll for NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) 1943, Astaref: RA/S-4279/D/Db/L0099

Kildeinformasjon

RA/S-4279/D/Db/L0099
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: NS-administrasjonen
L0099: Lover
Annen kilde 1943 - Lover Møteprotokoller 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer

Referanser


Brukerinnstillinger