Protokoll for NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) 1942, Astaref: RA/S-4279/D/Db/L0097

Kildeinformasjon

RA/S-4279/D/Db/L0097
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: NS-administrasjonen
L0097: Lover I
Annen kilde 1942 - Lover I, lnr. 1-120/1942 Møteprotokoller 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer

Referanser


Brukerinnstillinger