Protokoll for NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) 1944, Astaref: RA/S-4279/D/Da/L0005

Kildeinformasjon

RA/S-4279/D/Da/L0005
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Kommissariske statsråder og Quislingstyret
L0005: Protokoll fra ministermøter
Annen kilde 06.01.1944 - 21.12.1944 - Protokoll fra ministermøter Møteprotokoller 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer

Referanser


Brukerinnstillinger