Protokoll for NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) 1943, Astaref: RA/S-4279/D/Da/L0003

Kildeinformasjon

RA/S-4279/D/Da/L0003
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Kommissariske statsråder og Quislingstyret
L0003: Vedtak (Beslutninger) nr. 1-746 og tillegg nr. 1-47 (RA. j.nr. 1394/1944, tilgangsnr. 8/1944
Annen kilde 1943 - Vedtak (Beslutninger) nr. 1-746 og tillegg nr. 1-47 (RA. j.nr. 1394/1944, tilgangsnr. 8/1944 Møteprotokoller 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer

Referanser


Brukerinnstillinger