Protokoll for NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) 1942, Astaref: RA/S-4279/D/Da/L0002

Kildeinformasjon

RA/S-4279/D/Da/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm) D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Kommissariske statsråder og Quislingstyret
L0002: Register (RA j.nr. 985/1943, tilgangsnr. 17/1943)
Annen kilde 1942 - Register (RA j.nr. 985/1943, tilgangsnr. 17/1943) Møteprotokoller 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer

Referanser


Brukerinnstillinger