Matrikkel for Troms 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0181

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0181
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0181: Troms matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 181/1723 Troms fylke
Senja og Troms fogd.
Matrikkelprotokoll Rentekammeret

Referanser


Brukerinnstillinger