Matrikkel for Helgeland 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0171

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0171
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0171: Helgeland matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 171/1723 Nordland fylke
Helgeland fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger