Matrikkel for Inderøy 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0166

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0166
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0166: Inderøy eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 166/1723 Nord-Trøndelag fylke
Inderøy fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger