Matrikkel for Stjørdal og Verdal 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0165

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0165
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0165: Stjørdal og Verdal matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 165/1723 Nord-Trøndelag fylke
Stjørdal og Verdal fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger