Matrikkel for Stjørdal og Verdal 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0164

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0164
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0164: Stjørdal og Verdal eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 164/1723 Nord-Trøndelag fylke
Stjørdal og Verdal fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger