Matrikkel for Gauldal 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0159

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0159
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0159: Gauldal matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 159/1723 Sør-Trøndelag fylke
Gauldal fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger