Matrikkel for Nordmøre 1721-1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0155

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0155
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0155: Nordmøre matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 155/1721 - 1723 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger