Matrikkel for Nordmøre 1721-1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0154

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0154
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0154: Nordmøre eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 154/1721 - 1723 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger