Matrikkel for Nordhordland 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0140

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0140
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0140: Nordhordland matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 140/1723 Hordaland fylke
Nordhordland fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger