Matrikkel for Nordhordland 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0139

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0139
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0139: Nordhordland eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 139/1723 Hordaland fylke
Nordhordland fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger