Matrikkel for Ryfylke 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0133b

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0133b
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0133b: Ryfylke matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 133b/1723 Rogaland fylke
Ryfylke fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger