Matrikkel for Ryfylke 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0133a

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0133a
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0133a: Ryfylke eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 133a/1723 Rogaland fylke
Ryfylke fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger