Matrikkel for Jæren og Dalane 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0132

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0132
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0132: Jæren og Dalane matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 132/1723 Rogaland fylke
Jæren og Dalane fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger