Matrikkel for Jæren og Dalane 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0131

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0131
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0131: Jæren og Dalane eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 131/1723 Rogaland fylke
Jæren og Dalane fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger