Matrikkel for Lista 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0130

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0130
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0130: Lista matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 130/1723 Vest-Agder fylke
Lista fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger