Matrikkel for Lista 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0129

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0129
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0129: Lista eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 129/1723 Vest-Agder fylke
Lista fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Rentekammeret

Referanser


Brukerinnstillinger