Matrikkel for Øvre og Nedre Telemark 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0121

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0121
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0121: Øvre og Nedre Telemark eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 121/1723 Telemark fylke
Øvre og Nedre Telemark fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger