Matrikkel for Larvik grevskap 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0117

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0117
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0117: Larvik grevskap eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 117/1723 Vestfold fylke
Larvik grevsk.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger