Matrikkel for Jarlsberg grevskap 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0116

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0116
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0116: Jarlsberg grevskap matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 116/1723 Vestfold fylke
Jarlsberg grevsk.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger