Matrikkel for Jarlsberg grevskap 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0115

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0115
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0115: Jarlsberg grevskap eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 115/1723 Vestfold fylke
Jarlsberg grevsk.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger