Matrikkel for Numedal og Sandsvær 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0114

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0114
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0114: Numedal og Sandsvær matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 114/1723 Buskerud fylke
Numedal og Sandsvær fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger