Matrikkel for Numedal og Sandsvær 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0113

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0113
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0113: Numedal og Sandsvær eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 113/1723 Buskerud fylke
Numedal og Sandsvær fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger