Matrikkel for Ringerike og Hallingdal 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0110

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0110
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0110: Ringerike og Hallingdal matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 110/1723 Buskerud fylke
Ringerike og Hallingdal fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger