Matrikkel for Hadeland, Toten og Valdres 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0105

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0105
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0105: Hadeland, Toten og Valdres matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 105/1723 Oppland fylke
Hadeland, Toten og Valdres fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger