Matrikkel for Hedmark 1723, Astaref: RA/EA-4070/Fb/L0008b/0001

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/Fb/L0008b/0001
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling Fb: Allmenninger
L0008b: Ullerål allmenning
0001: Lagtingsvitner om kongens eiendomsrett til Ullerål allmenning m.m. Matrikkel nr. 103a/1723 Hedmark fylke
Hedmark fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger