Matrikkel for Rakkestad, Heggen og Frøland 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0100

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0100
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0100: Rakkestad, Heggen og Frøland matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 100/1723 Østfold fylke
Rakkestad, Heggen og Frøland fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger