Matrikkel for Idd og Marker 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0098

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0098
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0098: Idd og Marker matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 98/1723 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger