Matrikkel for Moss, Onsøy, Tune og Veme 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0096

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0096
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0096: Moss, Onsøy, Tune og Veme matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 96/1723 Østfold fylke
Moss, Onsøy, Tune og Veme fogd.
Matrikkelprotokoll Kirke Kobberverk Gods Rentekammeret Innkomne Brev Salg Forsvar Adel Setergårder Resolusjoner Jordebøker Hospital Bergverk Saltverk

Referanser


Brukerinnstillinger