Matrikkel for Øvre Romerike 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0094

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0094
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0094: Øvre Romerike matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 94/1723 Akershus fylke
Øvre Romerike fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger