Matrikkel for Nedre Romerike 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0092

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0092
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0092: Nedre Romerike matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 92/1723 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger