Matrikkel for Nedre Romerike 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0091

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0091
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0091: Nedre Romerike eksaminasjonsprotokoll
Matrikkel nr. 91/1723 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
Eksaminasjonsprotokoll Kirke Kobberverk Gods Rentekammeret Innkomne Brev Salg Forsvar Adel Setergårder Resolusjoner Jordebøker Hospital Bergverk Saltverk

Referanser


Brukerinnstillinger