Matrikkel for Aker og Follo 1723, Astaref: RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0090

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0090
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling N: Matrikler og jordebøker
Nb: Matrikler
Nbf: Matrikkelforarbeid 1723 og prøvematrikler 1714-1721
L0090: Aker og Follo matrikkelprotokoll
Matrikkel nr. 90/1723 Akershus fylke
Aker og Follo fogd.
Matrikkelprotokoll Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger