Overbergamtet 1621-1830, Overbergamtretten, tingbok nr. 1d II, 1825-1830, Astaref: RA/EA-2885/K/Ka/L0007

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Kongsberg RA/EA-2885/K/Ka/L0007
Lenke til Arkivportalen
Overbergamtet 1621-1830 K: Overbergamtretten
Ka: Overbergamtrettens rettsprotokoller
L0007: Rettsprotokoll
Tingbok nr. 1d II/17.01.1825 - 01.03.1830 - Rettsprotokoll Rettsinstans Øverste rett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Industri Bergverk og gruvedrift Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger