Overbergamtet 1621-1830, Overbergamtretten, tingbok nr. 1d I, 1798-1824, Astaref: RA/EA-2885/K/Ka/L0006

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Kongsberg RA/EA-2885/K/Ka/L0006
Lenke til Arkivportalen
Overbergamtet 1621-1830 K: Overbergamtretten
Ka: Overbergamtrettens rettsprotokoller
L0006: Rettsprotokoll
Tingbok nr. 1d I/03.12.1798 - 06.12.1824 - Rettsprotokoll Rettsinstans Øverste rett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Industri Bergverk og gruvedrift Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger