Landkommisjonen 1661, nr. 6: Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland, Astaref: RA/EA-4070/L/L0006

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/L/L0006
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling L: Landkommisjonen 1661
L0006: Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland.
Jordebok nr. 6/1661 - - Matrikler Jordebøker Eiendom Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger