Matrikkel for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi 1838

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 12: Søndre Bergenhus amt: Nordhordland og Voss fogderi
Matrikkel nr. 12 /1838 Hordaland fylke
Nordhordland og Voss fogd.
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger