Matrikkel for Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 1838, Astaref: PUBL/PUBL-999/0002/Bind-11

Kildeinformasjon

PUBL/PUBL-999/0002/Bind-11
Andre publikasjoner 0002: 1838-matrikkelen
Bind-11: Søndre Bergenhus amt: Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods
Matrikkel nr. 11 /1838 Hordaland fylke
Sunnhordland og Hardanger fogd.
Rosendal baroni
Lyse kloster fogd.
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger